Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
einde dei- maaltijd van Ronixa begroet, die een
gouden beker met kostelijken wijn in de hand
hield. Zij boog zich eei-biedig, dronk hem
toe en kuste hem vervolgens met de woorden:
Du haver king wacht heil! De vorst door hare
schoonheid geheel betooverd, stond naar hare hand,
en verkreeg haar dan ook, doch op voorwaarde ,van
zekere landstreek Cantuarie aan Hengist en Hoi'sa
in eigendom aftestaan.
De rijksgrooten, verbitterd over dezen afstand,
onttroonden den koning, terwijl Horsa in een veld-
slag tegen hen sneuvelde en Hengist met de zijnen
gedwongen weid het rijk te verlaten. Doch deze
staat van zaken duurde slechts kort; de oude ko-
ning werd hersteld, de nieuw opgeworpene omge-
bragt, en Hengist op i'aad van Ronixa teruggeroe-
pen , doch eerst in 't geheim en met klein gevolg;
later met eene geheele vloot, ten spijt der landzaten.
Hengist van hunnen haat verwittigd, haalt den koning
over om een nieuw verbond met hem te sluiten, 'tgeen
geschiedt. Zaamgekomen, gelast Hengist heimelijk
den zijnen op 's konings edelen aantevallen, bij de
leus: nimath ure saxas. 't Geschiedt, en meer
dan 450 der eerste Britsche edelen raken jammer-
lijk om hals. Toen koelt Hengist zijne wraak aan
alle Britten zonder onderscheid, met zulk eene
woede, dat de koning het rijk verlaat; maar van
de Britten ingehaald, wordt hij, als de oorzaak
van al hunne rampen , in een toren verbrand. Zij
kiezen daarop een nieuwen vorst, en Hengiót, duor