Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
lelde er zicli zeveu jaar, de inwoners plunderende
en onderdrukkende. Twee togten deed liij toen
naar Biscaje; eindelijk viel liij in Briltanje, over-
won de inwoners van dit eiland en drong door tot
in het Noorden, alwaar hij het rijk van Schotland
stichtte, omstreeks 220 jaren voor de geboorte van
Christus.
Veel roemruclitiger is nogtans de togt der Frie-
zen naar Brittanje, onder aanvoering van Hengist
en Horsa, welke wel door de latere Engelsche ge-
schiedschrijvers als waar erkend, maar mal andere
omstandigheden geboekt, en alleen aan de Anglen
en Saxen toegeschreven wordt.
De Friesche volkssage spreekt van twee verschil-
lende togten, beiden door twee gebroeders, Hen-
gist en Horsa, doch wel van clliander le onder-
scheiden , ondernomen.
De eerste togt zou dan omstreeks het jaar 385 na
Christus, of kort daarna, door Hengist en Horsa,
zonen van den Frieschen hertog Udolf Haron on-
dernomen zijn, en wel uit hoofde der te groote
volki'ijkheid huns vaderlands; zoodat de onderzaten
den hertog dagelijks aanspoorden, om ingevolge de
vaderlijke gewoonten, die jaarlijks den volke wer-
den voorgelezen , de beste en stoutste jongelingen
zaamteroepen, om bij loting als volkplanters uitte-
trekken. Dit gebeurde; 's hertogs zonen werden
van 't lot gekozen en tot opperhoofden aangesteld,
en kort daarop zeilden zij met eene vloot naar
Brittanje, alwaar Hengist den Britschen koning ai-