Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
UITHEEMSCHE VOLKPLANTINGEN DER
FRIEZEN.
w anneer men de Friesche kronijkschrijvers in-
ziet, ontwaart men terstond, dat zij niet zelden
hunne gissingen voor waarheid opgeven en voor
volksoverlevering willen doen doorgaan, vooral heeft
dit plaats bij de opgave der Friesche volkplantingen.
Wij melden dan ook alleen diegenen, welke den
meesten schijn eener volkssage bezitten.
Vitho, van sommigen ook Jutho geheeten, een
zoon van Friso, zou noordwaarts getrokken zijn en
de stamvader der Vithen of Jutten wezen. Hetto,
een andere zoon van Friso, die der Hessen; Scot-
tus zijn kleinzoon, gehuwd met Ulvilda, dochter
van den Deenschen vorst Frotho, volbragt verschil-
lende togten als zeekaper; met eene bende Friezen
en Denen, deed hij eerst een inval in Armorica.
Aldaar zich met eenige inwoners van Albion ver-
sterkt hebbende, stevende hij naar Holland, toen
nog onder den naam van Batavie bekend, ea nes-