Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
41
rijks plaatste. Dc tweede dezer edelen, met name
Gerard, (Gerolf?) bouwde een slot waar thands bet
doi'p Opdijk staat. De derde , Roeland , (Rollo ?)
bet dorp Widenes, alwaar hij een sterk slot stichtte.
De vierde, Keno, zoon van Heico, bewoonde het
dorp, tegenwoordig Bennebroek geheeten. De vijfde
eindelijk heette Adelbold, en had zijne woning in
het doi'p Winkel. Toen nu Diederik ten jare
den titel van koning van Westfriesland aannam,
gaf dit den hertog Haron van Friesland aanstoot,
die niet dnlden wilde, dat een zijner minderen
eenen hoogeren eernaam, dan hij zelf, voeren zou.
Hij toog dan met een leger denvaarts , en bedwong
hem. Echter bleef Diederik in zijn rijk, op voor-
waarde dat hij de Friesche vorsten voor zijne op-
perheeren erkennen en nimmer tegen hen oorlog
zou voeren; ook moest hij binnen drie dagen den
hertog Haron wegens zijne vermetelheid om vergif-
fenis vragen. Dit bepaald zijnde, kreeg Diederik
tot zijn schildteeken vier roode plompenbladen op
een blaauw veld met een schuinen balk van zilver,
tot een blijk van afhankelijkheid van de Friesche
vorsten,
BRONNEN.
Ilamconii, Frisia»
Suffr, Petri, de Fris. Ant,
F. Sjoerds, Jaarb, D, I.
Hadr, Junii , Batavia y L. B. i588.
H. Soeteboom, Oudh* van Zaanland enZé D. II.
n