Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
haalde zich nog eens, bijna anderhalve eeuw ]at<x,
onder het bestier van iVscon, eersten lier Log der
Friezen. Het klif opende zich weder en wierp
acht dagen lang vlammen uit, hetgeen de inwoners
als een voorteeken eener pestziekte beschouwden.
Nog andere wonderen deden zich op. Toen eeni-
ge werklieden eene halve mijl van de stad af een
put gegi^aven hadden, welde daaruit zooveel zout
water, dat alle aangrenzende landerijen gedurende
drie dagen overstroomd werden en drie jaren lang
onvi'uchtbaar bleven, hetgeen niet eer ophield, dan
nadat ingevolge eene godspraak van Stavo, het bloed
van een driejarig kind daar ingeworpen was en zich
met het water vermengd had. Ten zelfden tijde ver-
toonden zich twee Meerminnen, welke de Lauwers
binnen gekomen, gelieel Friesland doordwaalden,
zonder nogtans eenig leed te doen, en daarop weder
bij Westerb^rum zee kozen en niet verder gezien
zijn. Honderd jaar daarna opende het klif zich ten
derdemaal en braakte vuur twaalf dagen achtereen,
totdat volgens een orakel van Stavo, een ridder ge-
offerd werd, hetgeen het voor altoos deed ophouden.
BRONNEN.
Croniicke ende warachtige Besr.hryuinghe van VrUslant,
eerst door Occom Scarl. hy een geteeckent enz. Leeuw. i^g).
iramconii Frisia, 1620.
Voorts: Westendorp, Verh* ower de Noordsche my-
thologie, in de Nieuwe JVerken van de Maatsdu voor N.^d^rU
Letterk, D. II. St I. 1829.