Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
land Hadelen neder. De Elve vervolgens binnen-
gezeild, zetlede Saxo zich in Nedersaxen neder,
dat van hem zijnen naam ontving, terwijl Bruno
aan de Wezer zich vestigde en de stichter van
Brunswijk werd.
Nadat Friso dus alles in het inwendige zijns rijks
beschikt had, sloot hij onderscheidene verbonden
met de naburige volksstammen, welke door onder-
linge huwelijken bezegeld wei'den. Ook werd hem
de verdediging der kusten en wegen tegen de in-
vallen der Noormannen en andere vijanden opge-
dragen, en daarvoor eene vrijwaring tegen deelne-
ming in de oorlogen der andere stammen toege-
staan.
Zoo had dan Friso zijne moeijelijke taak roem-
vol ten einde gebragt, terwijl zijne zonen onder
liem het bestier der rijkszaken waarnamen en in
verschillende betrekkingen, zoo geestelijke als bur-
gei'lijke, voor de welvaart en de rust huns lands
waakten. Hij besloot zijne loopbaan met hun
schriftelijk eenige vermaningen tot eendragt en vrij-
heidsliefde na te laten, en stierf na eene achten-
zestigjarige regering in zijne hoofdstad Stavoren,
alwaar ook zijne uitvaart naai' de zeden der Perzen
gehouden werd. Zijn zoon Adel volgde hem in
het staatsbestier op.
BRONNEN.
Croniicle ende warachtige Beschryvinghe van Vrieslant,
eerst door Occam Scarlciisem by een gheteeclcent, Ende