Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
ving van zeven jaren, volgens eenïgen door de
Noordelijke ijszee, volgens anderen door klein Azie,
Sicilië en de Straat van Heixules, zeilde hij den
Fliestroom ia en landde aldaai- bij het Ki-eilsche
bosch, in het jaar 313 voor onze jaartelling, met
zich voerende zijne twee broeders, zijne gemalin
Hilla, benevens zeven zonen en eene dochter en
een talrijk gevolg, terwijl hij tevens eene ijzeren
kroon en rood vaandel, eenmaal door Sem aan zij-
nen afstammeling Ragau, vooi'zaat van Friso, ver-
eerd, uit Indie medegebi-agt had. Deze twee rijks-
kleinoodien werden vervolgens in een afzonderlijken
daartoe gebouwden tempel, genaamd To aden fane,
bewaard, totdat eindelijk de kroon door zekeren
koning der Denen hun ontroofd werd. Het vaandel
evenwel bleef behouden en werd op eene geheime
plaats onder den grond verborgen, alwaar het 600
jaar lag, totdat een engel het aan den heiligen
Willebi-ord aanwees, die het opgioef en aan Mag-
nus Forteman, eersten graaf van Bentheim en op-
perveldheer der Friezen, ter hand stelde; welke
ten tijde van keizer Karei den Groote Rome van
de Sai-acenen verlost en daarvoor ter belooning de
vrijheid zijns volks van den keizer verworven heeft,
aan wien hij het daarop overgaf, waardoor het toen
onder den naam van Magnusfane bekend werd.
De landstreek, alwaar Friso met zijne volkplan-
ting zich nederliet, ofschoon moerassig en aan de
overstroomingen der zee blootgesteld, was echter
niet geheel van inwoners ontbloot. Een Suevische