Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
zicli op de wetenscliappen toegelegd en den wijs-
geer Plato gelioord zouden hebben. Anderen ech-
ter beweren, dat zij zich naai- het leger van Phi-
lippus van Macedonia of diens zoon Alexander den
Groote begeven, en dezen vorst op zijne togten
verzeld hebben. Fi'iso was alras door zijne uitste-
kende dapperheid en groote hoedanigheden zeer ge-
zien bij den koning, dien hij de Thraciers hielp ten
onderbrengen, en daarop de schoone Hilla, dochter
of zuster van den Thracischen vorst, ten huwelijk
verwierf. Later verzelde hij Alexander naar Indie
en werd van dezen tot bewaking der Emodische ge-
bergten gebezigd, waarvan hij zich treffelijk kweet
ën den Indischen koning Sadrocottus, die hem hier
kwam aantasten, terugdreef en versloeg.
Na Alexanders dood en de daarop volgende on-
lusten, verliet onze Fi-iso het Macedonische leger en
keerde met toestemming van den tyran Agrammes,
met wien hij zich bevi'edigd had, in zijn vaderland
terug. Hier vond hij echter minder goed onthaal
dan hij verwacht had; de Indianen waren op hem
gebeten, dewijl hij de wapenen tegen zijn vadei-land
gevoerd had, en hij besloot dus hetzelve andermaal
te verlaten en met zijne aanhangers en vrienden
een nieuw rijk optezoeken. Op zijne reizen in Grie-
kenland en Thracie had hij van een ruim land,
Germanic genoemd en in het Noorden gelegen,
eenige geruchten vernomen, en daarop besloot men
derwaarts te stevenen. Met eene vloot van vieren-
tAvintig zeilen stak hij in zee en na eene omzwer-