Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
als de, in zijne Historia Naturalis aangevoerde
Li'onnen, en het gedeelte van Livius werk, dat die
oorlogen bevatte , voor ons verloren.
Om nu de uitheemsehe met inlandsche berigten
overeen te brengen, (en wij hebben reeds gezien,
dat zij wel verstaan, niet tegen elkander strijden),
moet men vooreerst in het oog houden het onder-
scheid tusschen sage en geschiedenis, en het ver-
schülend oogpunt waaruit beiden den toestand van
dit land beschouwen , zoodat reeds uit dien hoofde
de verhalen niet geheel kunnen overeenstemmen.
Moest daarenboven de Romein herwaarts komende,
zich niet in een woest land en onder barbaren wanen?
Hij vond een omwolkten hemel, eene gm-e luchtsti-eek,
gedurige stormen cn regen, ondoordringbare wou-
den, uitgestrekte moerassen, meiren en stroomen (1);
hij miste zijn altijddurend lentegroen , zijne wijn-
gaarden , prachtige steden en gebouwen en alle be-
hoeften, waaraan hij in het weelderige Rome gewoon
was. Moest hij door dit alles niet in eene ongunstige
stemming komen, die van zelf invloed had op zijne
tafereelen ?
De volksverhalen van hunnen kant zijn reeds uit
den aard wijfelend en door de latere schi-ijvers zonder
twijfel nog veranderd en opgepronkt, toen zij ze met
eene onvolledige geleerdheid ondei'zochten 5 ook zijn
dezen, vooral de Friesche, hoogst partijdig voor hun
(l) ïacitus Germ. C. 2 & 5,