Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
2'i
daarmede groote geheimhouding moesten verbinden,
wilden zij ze in stand houden, en dus bij de fees-
ten geene vreemden toegelaten zullen hebben. Ook
zelfs die Germanen, welke te Rome kwamen, heb-
ben naar 't schijnt, hun geene andere denkbeelden
daaromtrent gegeven (1), ten minste volharden zij
steeds in hun stelsel om alles volgens Romeinsche
denkbeelden te beschrijven, en achtten het ondoen-
lijk , de benamingen en uitdrukkingen der barbaren
geti'ouw optegeven (2). Beter zijn zij ten aanzien
der geographie te vertrouwen, daar zij hier Jniet
door vooroordeelen verblind werden, en voor de
zekerheid der legers genoodzaakt waren zich naauw-
kem-ige berigten te verschaffen, en wanneer men de
opgaaf van de woonplaatsen der kleinere stammen
uitzondert, is dan ook de waarheid hunner berigten
meestal nog uit oude overblijfselen, zoo van bosschen
als anderszins, en uit den tegenwoordigen toestand des
lands bewijsbaar. Enkele misstellingen reken ik niet.
Ui heb mij vooral op Tacitus beroepen, omdat
hij de uitvoerigste schrijver der oudheid over dit
land is; Caesar, Plinius en Dio stemmen in de
hoofdzaak met hem overeen; de overigen behande-
ien het slechts ter loops, zonder daarom nogtans
merkelijk te verschillen, en het uitvoerige werk van
Plinius over de Germaans che oorlogen, is, even
(1) Dio Cassius , Ilist. L. XXXIX.
(2) Zie b. V. Pomp. Mela, L. III. C. i Sc 3.