Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
doel gehad, zoo ziet men de ledeneu die hem eea
zoodanig, anders onnaauwkeurig tafereel hebben doen
ophangen en hem uit zijne overige schriften ophel-
derende , komt men eenigzins nader aan hetgeen
de sagen melden. Doch ook uit dezen even als uit
die der overige oude schrijvers, leert men Ger-
manie slechts onvolkomen kennen. Hoogst waar-
schijnlijk verstonden zij de taal niet, of ten minste
zeer gebrekkig, konden dus zich niet genoegzaam
van de zeden en levenswijs onderrigten en behiel-
den hunne vooroordeelen. Zij schijnen ook weitiig
onder de Germanen verkeerd, en zich meest in
of bij de legerplaatsen te hebben opgehouden. Van
de inwoners, als onderdrukkers gehaat, moesten zij
steeds op hunne hoede blijven tegen plotselinge
aanvallen. Ook kwamen zij slechts om te oorlogen
of handel te drijven, geenszins om land- en vol-
kenkennis optedoen, en de handel bepaalde zich
doorgaans tot de grenslanden en bestond in het
koopen van hetgeen door de Germanen op hunne
vijanden buit gemaakt was en in eenige voortbreng-
selen des lands (1). Daarenboven wei-d de Romein-
sche godsdienst hier te lande ingevoerd en de hei-
lige wouden en tempelen voor de veiligheid der
Romeinen vaak verbrand (2), zoodat de inwoners
(i) Caesar, dt B. G., L. IV. C. a & 3.
(a) Tacitus, ^nn. L. XIV. C, 3o. Caesar, de ü. Ü. ,
L. UI. C. 29.