Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
kulschheid en strenge zeden, tegenover de weelde
en wulpscliheid zijner landgenooten (1) ; de Ger-
maausclie vrijheid, tegenover de Roomscbe sla-
vernij (2) ; liunne verhevene reine godsdienst, te-
genover de verbasterde eerdienst van dezen (3) ;
hunne armoede en eenvoudigheid , tegenover de
weelde en de verGjning zijns volks (4). In alle
deze punten spreekt hij steeds van geheele stam-
men en zwijgt van enkelen. Bijzondere karakter-
trekken en anekdoten gaat hij voorbij , geheel an-
ders dan Herodotus. Intusschen blijkt uit zijne
overige schriften, dat de westelijke Germanen niet
zoo geheel onbeschaafd waren, daar zij gedm'ig
brieven en andere stukken met de Romeinen wis-
selden (5); dat zij steden en burgten hadden (6) ,
en niet enkel in dorpen (vici) woonden (7); dat
zij de Goden ook in tempelen vei-eerden (8); dat
sommigen hunner. gretig naar schatten en met de
genietingen der weelde niet onbekend .varen (9).
Heeft nu Tacitus met dit werkje het genoemde
(1) Ibid, C. 19 & 20.
(2) Ibid. C. 57.
(3) Ibid. C. 39.
(4) Ibid. C. 5 & 27.
(5) Hist. L. IV. C. 7S.
(6) j4nn. L. I. C. 36. Hi^t. L. IV. C. 33. L. V, C. 19.
Cf. Caesar B. G. L. II. C. 29, & JL. IV. C. 4.
(7) Germ. C. iG.
(8) Ann. h. I. C. 5i.
(9) Ann. L. XI. C. 18. Herodian. Wst. L,. V.