Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Het is my bij eene herhaalde lezing van het
\rerkje van Tacitus, over Germanie, voorgekomen,
dat zijn hoofddoel meer geweesd is eene bittere sa-
tyre tegen de Romeinen, dan eene beschrijving van
dit land te geven, en dat wegens de toenmalige
geringe vrijheid van schrijven, en om de bedor-
vene zeden zijner tijdgenooten te sterker te doen
uitkomen, hij een tafereel van een krachtig en
onbedorven volk opgehangen en daartoe de Ger-
manen , als zoodanig bij zijne landgenooten bekend,
gekozen heeft. Deze verbittering spreekt hij door
het geheele stuk heen, in de scherpste antithesen
uit (1), gestadig meldende, wat bij de Duitschers
niet gebruikelijk is; en hoewel men niet twijfe~
len kan, dat hij zich aan de waarheid heeft
willen houden, schijnt hij toch meer de alge-
meene denkbeelden opgenomen , dan scherpe na-
sporingen gedaan te hebben, waartoe hem ook
misschien de gelegenheid ontbrak. Indien men het
werkje uit dat oogpunt beschouwt, laten zich v'er-
scheidene zaken zeer wel verklaren, welke anders
tegen bekende daadzaken aandruischen.
Tacitus roemt de dapperheid der ongediscipli-
neerde Germanen, in tegenstelling van de lafhar-
tigheid der krijgskundige Romeinen (2); hunne
(l) Germ, C. ig. Nemo illic vitia ridet; nee corrum-
ptre et corrumpi saeculum vacatur, C. 20. Nee virgines
festinantur. Cf. eliam C. 67 et 45 al.
(3) Germ. C. Sy.