Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
maar ook van alle volkeren bestaat, door Grieken ea
Romeinen beschreven en waarvan tevens inheem-
sche overleveringen bestaan, gelijk van de overige
Gerniaansche stajnmen en vooral van de Perzianea
en Inders. Bij het doorlezen van de werken der
ouden, dringt zich ons dan ook terstond de over-
tuiging op, dat zij alles uit het zelfde oogpunt be-
schouwden en volgens hunne wijze van zien ver-
klaarden. Even als ook in den nieuweren tijd de
ontdekkers van vreemde gewesten gedaan hebben,
gaven zij dezelven namen uit hunne taal, zonder
zich om de namen der inlanders te bekommeren,
en waar zij het soms nalieten, ki-egen toch de in-
landsche namen eenen Romeinschen vorm, alleen
Herodotus maakt hier eene uitzondering. Ik heb het
dikwijls betreurd, dat deze onwaardeerbare, maar
vroeger vaak miskende geschiedschrijver, die de
grootste waarheidsliefde met eenen onvermoeiden ijver
tot nasporingen en eene scherpe oordeelkunde ver-
eenigt, niet in stede van Tacitus eene beschrijving
van Germanie gegeven heeft; wij zouden gewis een
geheel ander tafereel bezitten, waarin wij ons land
en onze voorouders herkenden. Hij zou ons hunne
overleveringen , namen , wetten en godsdienst ge-
toond hebben, zoo als zij indei-daad waren, niet
in een uitheemsch kleed. Doch daar wij dit mis-
sen , moeten wij uit die ouzuivere o])gaven, zoo
veel mogelijk zien te putten en dezelven door an-
dei-e middelen trachten te verhelderen.