Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
iJi
of deii vorm der woorden, tot derzelver afstam-
ming en beteekenis besluiten. Zij leert ons van
alles rede te geven, niets aantenemen, wat niet in
zijne diepste schuilhoeken kan nagespoord en tot
zekerheid gebragt worden. Voor het oude Friesch
bezitten wij belangrijke hulpmiddelen in de schrif-
ten van Wiarda, Grimm, Hettema en den Deen-
schen Hoogleeraar Rask, die opzettelijk eene gram-
matica daai-van in het licht heeft gegeven. Ook
de uitleggers der Friesche wetten verspreiden veel
licht over dit onderwerp. Voor het oud-Hollandsch
zijn van der Schueren, Kilian, Huydecoper en
Grimm de hoofdbronnen.
Aardrijkskunde en geologie zijn niet minder nood-
zakelijk ter verklaring dier verhalen, welke op de
aloude gesteldheid van het land betrekking hebben,
gelijk die van het Roode Klif, van de Hunnebed-
den, van de Watervloeden en Landverzinkingen.
Weinig is hier nog aan gedaan; voor de geologie
dient voornamelijk eene vei'handeling van Prof. Brug-
mans, voor de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijvin-
gen , AJting, Engelberts en inzonderheid Ledebm-.
Waar de volkssage arm is en ons slechts zeer
spaarzaam trouwe berigten over de lotgevallen onzer
voorouders aanbiedt, reiken ons de oude schrijvers
ter aanvulling en oplieldering de hand. Van de
Grieken Strabo en Ptolemaeiis voor de aardrijks-
kunde, DioCassius en Herodianus voor de geschie-
denis; van de Romeinen Caesar, Tacitus, Pliuius