Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
17
tot zoo laug men sterkere bewijzen tegen zijn be-
staan zal aangevoerd hebben (1).
Wat de overige bronnen aangaat, in de ophel-
deringen zal ik daarop nader terugkomen.
De volksverhalen der andere gewesten zijn, ge-
lijk ik gezegd heb, veel geringer in aantal en waardij.
Daarenboven zijn zij zeer fragmentarisch en hier ea
daar bij vele schrijvers verspreid, van welke het
mij ondoenlijk is, in een kort bestek eene kritische
beschouwing te geven. Behalve de levens der Hei-
ligen, komen vooral de HoUandsche, Goudsche en
Egmondsche kronijken, Veldenaar, Boekenberg en
Junius, benevens de bijzondere plaatsbeschrijvingen,
stadsgeschiedenissen en oudheden in aanmerking ; ik
heb deze bronnen achter elke sage afzonderlijk aan-
geteekend.
Van de nieuwste schriften stonden mij niet al-
toos zoo velen ter dienst, als ik wel gewenscht had,
echter zijn de voornaamste door mij geraadpleegd,
waaronder die van den Heer Westendorp door rijk-
dom van inhoud uitmunten, en onder de uitlanders
Mone en Grimm.
Tot eene voldoende opheldering der sagen is ook
de beoefening der oude tongvallen onmisbaar ; zij
behoedt ons voor willekeurige verklaringen, waaraan
zoo vele oudheidkenners en zelfs taalkundigen zich
schuldig maken, wanneer zij enkel naar den klank
(l) Zie over hem De Wind, Bihlioth. der Nederl. Ga~
achiedschr. lul. bi. 9. __,,