Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
van den Potestaat Martcna, ontdekt en vermeferderd
is, en daarop, na de uitvinding der boekdrukkunst,
het eerst door Andreas Cornelius, ten jare 1597 ,
weder vermeerderd, uitgegeven. Hij is een hoofd-
bron, maar door U. Emmius en andere schrijvers
der 17'*° eeuw voor onecht verklaard, zonder dat
zij nogtans voldoende bewijzen voor deze stelling
hebben bijgebragt. Het is waar, er bestaan geene
oude beiigten omtrent hem, en zijn oorspi-onltelijk
werk is nooit te vinden geweesd, doch dit heeft hij
met vele anderen gemeen , wier schriften door de
stormen der tijden verloren geraakt zijn(l). Daar-
enboven zijn eenigen zijner berigten, welke men
mede voor verdicht heeft verklaard, nog uit andere
later uitgegeven schriften bevestigd, gelijk b. v. het
bestaan der Goden Fose'te en Stavo, en de verhalen
van Saxo, Bruno en Grunus, die bij uitlandsche
ki'onijkschrijvers voorkomen. Ook worden de lot-
gevallen van dit werk, door verschillende schrijvers
zoo naauwkeurig en met zoo vele bijzonderheden
verhaald, dat men moeijelijk gelooven kan, dat
dezen zich gezamenlijk verbonden zouden hebben,
iets dergelijks te verdichten. Ofschoon ik dus ge-
reedelijk toestem, dat er in deze kronijk fabelen
en onwaarschijnlijkheden voorkomen, acht ik Occo
nogtans voor een echt en oorspronkelijk schrijver,
(i) Verg. Scliwarz.enberg, iu Je Voorrede voor liet D.
vau liet Charterboek van Friesland,