Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
15
heeft, voox' eene aaneenschakeling van fabelen te
houden; het bestaan van vele Friesche schrijvers
in de middeleeuwen, is genoegzaam zeker. Zoo
bewijst dan dit werk alleen , dat eene overdrevene
verdediging, eene goede zaak meer schade dan
voordeel doet. Voor het overige was de schrijver
«en geleerd man, die tot eene menigte oude archie-
ven , in kloostei's, kasteelen en elders geborgen,
toegang had, en daai-enboven nist zijn verhaal van
den oorsprong der Friezen, grootendeels op een
werkje van zekeren Alvinus, omstreeks het jaar 1400
rector te Sneek, die hetzelve uit oude Friesche
rijmen vertaald had, een bewijs van oudheid der
sage.
Hamconius of Hamckema, wiens werk in Latijn-
sche dichtmaat is opgesteld, bevat insgelijks veel
wetenswaardigs, vooral nopens de Friesche mytho-
logie , maar zijne zucht om zijn vadei'land ten
koste der waarheid te verheffen, maakt zijne be-
rigten even als die van Furmerius dikwijls ver-
dacht.
Occo Scarlensis is volgens de opgave van An-
dreas Cornelius, den uitgever en vervolger zijner
kronijk, een Friesch schrijver der tiende eeuw,
die de berigten door zijnen oom Solco Forteman en
anderen, omtrent het heidensche tijdperk der
Friezen verzameld, in het Latijn beschreven heeft.
Dit geschrift had lang onder familie-archieven ver-
borgen gelegen , totdat het door Vlitarp, schrijver