Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
beid verfabeld, maar hoe prozaïscher ook de over-
levering is , des te meer schijn van waarheid heeft
zij ; en in dit opzicht hebben onze vaderlandsche
overleveringen een voorregt boven die onzer stam-
verwanten.
Doch met dit al blijven zij mythen en kunnen
alleen door middel eener streng zuiverende kritiek
eenigzins als bronnen voor de oude geschiedenis
der volkeren dienen. Het is moeijelijk velen, on-
mogelijk allen dus te reinigen ; eene meerdere of
mindere waarschijnlijkheid is vedal het resultaat dier
nasjK)ringen, maar met dat al zijn zij niet te ver-
waarloozen en leveren ten minste voor de kennis
van godsdienst, zeden en wetgeving dikmaals niet
onbelangrijke bronnen.
Eene kritiek der bronnen behoort vooraf te gaan,
al mag ik niet meer dan het een en ander aanstip-
pen. Van alle onze provinciën is Friesland hierin
weder het rijkst bedeeld. Behalve de levens der
Heiligen heeft men zeer vroeg reeds schriften.
Occo Scarlensis, Hamconiiis, Suffridus Petri, Fur-
merius en anderen stoffeerden hunne kronijken met
menige overleveringen, maar vooral is SufFr. Petri
merkwaardig, omdat een zijner werken , de Scrip-
forihus F?-i-ncis, eene chronologische opgaaf van alle
Friesche schrijvers bevat, van Friso af tot op zijnen
tijd toe. Het is waar, er komen in deze lijst zeer
groote ongerijmdheden voor, maar met dat al is
dit geheelc werk niet, gelijk Ubbo Emmius gedaan