Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
slechts tot onderlage dient (1). Zij verwerpen dus
alle onderzoek naai- het historische derzelven, en
zoeken daarin alleen de diepzinnigste denkbeelden
van het voorgeslacht, omtrent de cosmogonie , <le
theologie en de wijsbegeerte. Ook Westendorp is
dit gevoelen toegedaan (2). Het gezag dezer ge-
leerden weegt zeker zwaar, en de Keltische en zelfs
gedeeltelijk de Skandinavische mythen schijnen dit
te ondersteunen, maar in de Duitsche en vooral in
de Nederlandsche komt mij eene dergelijke stelling
zeer gewaagd voor, welke laatsten, gelijk wij zien
zullen, grootendeels een historisch onderzoek ge-
dogen. Bovendien hangt bij eene symbolische ver-
klaring het meeste van het gevoel des uitleggers af,
en de duiding der sage wordt geheel wankelend.
Maar nog minder kunnen wij ons met Rühs en de-
zulken vereenigen, die het heidensche daarin geheel
loochenen, omdat het met het Christelijke ver-
mengd is ; vorm en inhoud toonen het tegendeel.
Wij achten het dus veiligst een middelweg inteslaan,
en vooreerst ten minste ons enkel bij een historisch
onderzoek te bepalen, en beschouwen ze dus groo-
tendeels als de opgesierde verhalen van ware daad-
zaken. De eenvoud der oude tijden maakte ligtge-
loovig, en hoe meer de omstandigheden de ver-
dichting begunstigden, des te meer werd de waar-
(1) Mone, Th. II. S. a8i.
(2) Verh. over de Noordsche Myth. 1)1, 254.