Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
sommige Duitsclie stamsagen gemengd, met name
in de Fi'iesche en Saxische. Het opzien, dat zijne
togten en reusachtige ondernemingen maakten, blijkt
uit de Oostersche, vooral Perzische schrijvers , die
verscheidene werken over hem geschreven hebben,
met eene geestdrift, die aan godsvereering gi*enst;
van dien aard is onder anderen de beschrijving,
welke Ferdoesi van hem geeft in den Sjahnameh,
het Perzische heldenboek. Zijn roem en de eerbied
voor hem gekoestei-d, vereenigde vele vreemde vol-
keren onder zijne banieren, maar toen na zijnen dood
die magtige monarchie instortte, hebben zich onge-
twijfeld verscheidene krijgsbenden, het rustige leven
ontwend, op afzonderlijke togten begeven, terwijl ook
sommige stammen door Alexander zelf uit hunne
woonsteden verdreven, andere gewesten opzochten.
Wanneer wij nu het nut en de bruikbaarheid
dezer sagen voor de geschiedenis nagaan, komt
vooreerst de vi'aag over heure geloofwaardigheid ter
bane. In de middeleeuwen werden zij geloovig
aangenomen, later, bij.de opkomst der kritiek, met
verachting weggeworpen, in onzen tijd weder met
moeite zaamgezocht en beoordeeld, en dit onder-
zoek heeft tot belangi'ijke resultaten geleid. Maar
men denkt, vooral in Duitschland, nopens de regte
verklaring dier sagen, tegenwoordig zeer verschil-
lend. Sommigen, zoo als Grimm, Creutzer en Mone
beschouwen dezelven als eene geestelijke (geistige)
waarheid, aan welke het aardsche en menschelijke