Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
222
een schrijver der zesde eeuw, en de eerste bij wien
ik dit verhaal rond, schijnt het eerder tot Braband
te betrekken. Ook in de kronijk van Fredegarius
komt het voor.
Een ander verhaal, dat ik gemeend heb voorbij te
moeten gaan, is de geschiedenis van Hermegiskel, ko-
ning der Warners, en zijnen zoon Radigis, die geboekt
is bij den historieschrijver Procopius, Gotthic. L. IV,
C. 20. en daaruit overgenomen door Wagenaar, D. I.
bl. 313. De omstandigheid, dat geen onzer oude kro-
nijken daarvan melding maakt en er geen spoor van
dit volk is overgebleven, deed mij hetzelve als volks-
sage verwerpen.
Om dezelfde rede hebben wij ook slechts ter loops
melding gemaakt van de togten en ongeloofelijke hel-
dendaden van den Fries übbo, die als kamper van ko-
ning Harald Hyldetand in de achtste eeuw, vele togten
gedaan heeft, waarna hij tot belooning zijner dapperheid
de zuster van gemelden Deenschen vorst ten huwelijk
verwierf, ofschoon hij in het begin zijn gevangene
geweesd was. Eindelijk sneuvelde hij in Zweden in den
vermaarden slag op de Brawallaheide, nadat hij eene
menigte helden gedood en gewond had en zelfs den
beroemden Staerkodder, den grootsten held zijner eeuw,
eenige zware wonden had toegebragt, zoodat op het
laatst niemand zich meer tegen hem waagde en eeni-
gen zijner vijanden hem met honderd vier en veertig
pijlen, die zij van verre op hem afschoten, terneder
velden. Staerkodder zelf bezong zijne dapperheid en
uit dit gedicht heeft de Deensche geschiedschrijver
Saxo Grammaticus geput, die zijne daden vermeldt.
Hist. Dan. L. VIII. Ook vindt men het verhaal uit-
voerig geboekt bij Suhra, Gesch. der Dänen, Th. I.
Geen inlandsch geschiedschrijver maakt daarentegen
van hem eenige melding.