Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOEVOEGSEL.
Behalve de door ons opgenomene volksverhalen,
vindt men in de ciude geschiedschrijvers en berigt-
gevers van dit land, hier en daar eenige verhalen
geboekt, welke schoon niet eigenlijk den aard van
volksoverleveringen bezittende, nogtans min of meer
daartoe behooren. Ten einde de beschuldiging van
onvolledigheid te ontgaan en opdat de lezer zelf moge
kunnen oordeelen, in hoeverre zij met den aard van
ons werk strookten, willen wij er eenigen opnoemen.
Vooreerst behoort dan te dezer plaatse in aanmer-
king te komen, de sage van den oorsprong der Mero-
wingen. Chlodeo namelijk , koning der Franken, in
het noorden zijns rijks zich bevindende, had zich eens
naar den zeekant begeven, toen op zekeren dag dat de
koningin zich met baden verlustigde, een zeemonster
uit de golven opkwam, haar overweldigde en een zoon
bij haar won, die naderhand den naam Meroveus ont-
ving, en van wien de borstelige Merowingen, dus
gebijnaamd wijl zij een borstel haar op den rug droe-
gen , afgestamd zouden zijn.
Eenigen onzer vroegere schrijvers brengen dit ver-
haal tot ons land en beweren, dat van dezen Mero-
veus het huis tc Merwede en waarschijnlijk dan mede
de rivier den naam ontleend zouden hebben. Zie
Smits, oud en niauw Dordrecht, Oudenhoven, Beschr.
van Znidholland en de aldaar aangeh. schrijvers. In-
tusschen schijnt de naanisovercenkorast de eenige grond
van hun veniioedcn te zijn, want Gregórius van Tours,