Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
tweede is de groote volksdoling na don val van
Troje, toea zoowel de inwoners van dien staat, als
de Grieken vele nieuwe volkplantingen süclilten,
waarvan Herodotus ons menige belangrijke overleve-
ring bewaard heeft. De derde is de beweging,
welke onder de volkeren kwam, na den dood van
A-lexander den Groote.
Waimeer de eerste volksvcrspreiding heeft plaats
gehad, is ons onbekend; waarschijnlijk is zij lang-
durig en aanhoudend gc^^eesd, naar mate de stam-
men in talrijkheid toenemend, elkander meer west-
waarts heendrongen. Zij bevat de eerste bevolking
van Europa en is nog in de mythen van sommige
volkeren, met name der Grieken, bewaard. Dc Bas-
ken, Kelten, Pelasgen, Hellenen, Finnen en Letten
schijnen de eerste bewoners van dit werelddeel ge-
weesd le zijn, en toenmaals ingekomen. Misschien
hebben de mythen van Bacchus en Hercules hierop
betrekking.
De Trojaansche oorlog, het beroemdste wapenfeit
der vroegste geschiedenis, klonk door het grootste
gedeelte van Europa, en deszelfs helden leefden
altijd in de sagen der meeste volkeren onzes wereld-
deels , zelfs Tacitus meldt dit van de Gennanen ,
en nog zijn daarvan tali'ijke sporen over. Zoo zou
b. V. Lissabon en Vlissiiigen door Ulysses, Gronin-
gen door den Trojaan Grunus gesticht zijn, en de
Franken van eenen zoon van Antenor afstammen.
Eindelijk wordt ook Alexander dc Groote in