Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
218
toen Tib, Coruncanius, het eerst uit de plebeërs
tot Pontifex Maximus verkoren werd. Men ziet te-
vens hoe de heilige getallen hier in de wetgeving
aangewend, en door de Christenen behouden zijn,
als met den geest der nieuwe leer overeenkomende;
maar toen de Frankische koningen de wetten verza-
melen, beschrijven en met hun belang in overeen-
stemming deden brengen, veranderde de natuur der-
zelven geheel, de allitei-atie en het spreukige hield
op, want men moest een zamenhangend geheel
hebben, en buitendien maakte de invoering eener
nieuwe godsdienst ook nieuwe bepalingen noodig,
die onmogelijk van de heidensche priesterschap kon-
den uitgaan. Zoo bleven er dan alleen sporen van
den heiligen dichtti-ant in sommige uitdrukkingen en
wetten over, die uit het heidendom in het christe-
lijke regt konden overgeplant worden, het Christen-
dom zelf was daarmede strijdig. Ook stelde men
vele wetten in het Latijn op, als de taal der gees-
telijken, en zoo bleef het heidensche regt slechts
voor de mindere regtbanken, als jus oonsuetudi-
narium min of meer in wezen 1).
Wat de namen Wimoede, Asega en Wilken be-
treft, deze zijn eenigzins duister. Wimoede doet
ons aan de landstreek denken, door Friso naar zij-
ne dochter Wimodia genoemd 2), doch die buiten
de palen van het eigenlijke Friesland lag; Asega
t) Vergcl. ook. van Halsema, Verh, over den staat en de
regeringsvorm der Ommelanden, bl. 45 , i5o cn i44.
2) Hamconius, pag. 2.