Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>215
in hunne romantische dichtingen voorkomt, en dat
in den heidenschen tijd. Ofschoon het niet eigen-
Hjk tot deze sage behoort, wil ik bij deze gelegen-
heid herinneren aan het fraaije verhaal bij Ariosto l),
alwaar de dochter des graven van Holland aan Or-
lando hare ongelukkige liefde voor den hertog Bi-
reno van Zeeland en de vervolgingen van den Frie-
schen koning verhaalt, die haar voor zijnen zoon
Arbante ten huwelijk zocht, waai'op zij door den
Paladijn gered wordt, bij welke gelegenheid ook
nog verhaald wordt, dat de koning der Friezen
in dien oorlog een schietgeweer gebruikte 2), waar-
aan hij de overwinning op de Hollanders te danken
had, terwijl Bireno zich op een togt te scheep naar
Biscaya bevond. Dit laatste heeft eenige overeen-
komst met de sage van Scotus, en schijnt wel uit
een of andere , thands verlorene overlevering, gepat
te zijn. Doch keeren wij tot ons onderwerp terug.
Historische waarde heeft deze sage niet, want de
gi-aven van Teisterbant, met name Walcher, waren
vermaagschapt aan het Hollandsche hviis , dat alge-
meen gesteld wordt uit den Frieschen koningsstam
ontsproten te zijn, en behalve dat is de eerste Die-
derik onder Karei den Eenvoudige (923) eerst een
magtig landbezitter geworden, en deze gebeurtenis
wordt door de Cleefsche kronijken tot de achtste
eeuw gebragt. Overigens is deze sage voor een
dichterlijk gebruik bijzonder geschikt en behoeft
1) Orlundo Furioso. C. IX. St. 22 ««n.
2) C. IX. St. 28 en ay.