Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
224
vorstenhuis deed toepassen 1). Hier te lande is deze
sage van ouds bekend geweesd in De schoone His-
torie van den Ridder metter Zwane, thands tot
de volks- of blaauwboeken behoorende. De fabel
schijnt uit den tijd van Karei den Groote, of ten
minste in den geest van dien tijd gedicht, waar
Christen- en Heidendom ondereen gemengd is, ge-
lijk bij Ai'iosto, Pulci en in het Duitsche helden-
boek. Van dien aai-d is in deze sage de vei-schij-
ning van de Zwaan met den keten, die met de vele
zwanenvertelsels in Braband, Tiit de Keltische go-
denleer afkomstig Ls 2), en de benaming van het
aardsche paradijs: den Grad, hoewel ik dit laatste
niet weet te duiden.
Deze overleveiing, hoewel van Franschen oor-
sprong , is door den naam van Teisterbant en de
betrekking van dien gouw tot de eerste gi-aven in
Holland min of meer inheemsch geworden ; en zij
werd dit te meer, daar men door vertalingen ken-
nis kreeg aan de Fransche ridderromans en dezen
de geliefkoosde lectuur der hoogere standen werden,
terwijl men daarentegen minder met de Duitsche
heldendichten gemeenzaam was, en bijna geene ei-
gene romans had 3).
Maar aan den andei'en kant is het hoogst opmer-
kelijk dat juist bij vreemde dichters ons land soms
1) Zie daarover van Spaen , Inl. tot de Hist, van Gelderl.
D.III, bl. i42. Verg. van Wijn, Hist. Avondst. B. I. bl. 270.
3) Mone, Gesch. des Heidenth. Th. II. S. 124.
3) Zit van Wgii, Hitt, Avondst. -B. I. bl. aCg.