Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
212
zijne roemiüjke krijgstogten voor waar 1). Hetgeen
de sage er bij voegt van de onzekerheid van zijnen
dood, en dat men in Engeland meent, dat hij in
het geluklug eiland is en eens terug zal keeren om
het i'ijk op nieuw te aanvaarden , is waarschijnlijk
uit de Keltische druïdenleer ontleend, want de Brit-
sche Bard Taliesin zegt: » als Món (Tnys Mon
mam Gymru d. i. het eiland Món, de moeder van
de Cijmren of ynis dowyll^ het zwarte eiland)
eens het schoone veld heet, dan zal het lot des
vernederden volks, dat de Saxers onderdrukken,
gelukkig zijn" 2). Het stemt ook met de algemeene
denkbeelden der Kelten omtrent het omzwerven
der zielen en omtrent de heiligheid der eilanden
overeen.
Koning Arthur is even als Kaï'el de Groote de
held van eenen fabelkring, waartoe Lantier, Wale-
wein^ Perceval, Mordret en anderen behooren, allen
ridders van de zoogenoemde ronde tafel. Uit eene
uitdrukking van den Vlaamschen kronijkschrijver
van Velthem 3) laat zich opmaken, dat liier te
lande een roman van hem bestaan heeft. Kon men
dezen ontdekken, zouden er welligt nog eenige bij-
zonderheden nopens zijne oorlogen hier te lande
i) Kapin , Abr. de l'/iist. d'Angl. T. I.
i) Zie Mone t. a. p. 'i'ii, il. S. 455.
5) Spiegel Ilistor. B. U. C. 17. van Wijn , Hist. Auondst,
B. I 1)1. 269. haalt eene Nederdait.sche vertaling aan vdn deu
oiul Franschea berijmden ridderroman ^/-/«r, van Pliilippe
Mousque, doch men mag vermoeden, dat er bovendien nog
een oorspronkelijk gtdiclit van bem bestaan hcbbe.