Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
210
Melis Stoke 1), de ongenoemde Klerk 2), de Beca S^
en anderen, en vooral daardoor gestaafd, dat: nog
heden zekere hooge bouwakker, waar veel muur-
werk in den grond zit en soms oudheden gevonden
worden, Wiltenburg geheeten wordt. De geschied-
schrijver Heda noemt ze Wilten, Slaven of
Velataben, en deze laatste naam komt nabij aan
dien van Veluwe, in de middeleeuwen joa^wsFe/wa
genoemd. Ik zie evenwel geene genoegzame rede-
nen , om ze voor Slaven te houden , te meer daar
Orosius alleen van Saxers melding maakt, door kei-
zer Valentiniaan van dezen grond verdreven. Onder
dien naam nu worden enkel Duitsche volkeren ver-
staan, en zoo is het niet onmogelijk dat de Wilten,
een Duitsche stam van Swavischen bloede geweesd
zijn; Saxers en Sueven zijn in de middeleeuwen
meermalen verwisseld. Hoe het zij, het bestaan der
Wilten te Utrecht en de stichting van een slot al-
daar is zeer aannemelijk en hunne strooptogten
desgelijks. Voor het overige vindt men zeer weinig
van hen geboekt.
§. 15.
Wij komen nu aan twee vreemdaardige sagen en wel
vooreerst aan die van den beroemden koning Arthm'.
1) Rijmkronijk vs. 67.
2) Aangehaald Lij Wagenaar Vad. Hist, D. I. bl, 273.
3) De Episcopis Traj. pag. 3.
4) Hedae , Chroiu C. 4. Oostelijt van de Wenden heeft
de Slavische rollsstam der Wilzen gowoond , doch <ie ver-
huizing van dezen naar Kcderland is nerf ens bekend.