Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
inwoners minder in verkeer met vreemden en zoo-
doende sterker aan hunne aloude godsdienst en ze-
den gehecht.
Uit dit alles ontwaart men, hoe weinig beduidend
de volkssagen zijn in het zuidelijk en oostelijk ge-
deelte des lands, en hoe zelfs de overleveringen der
Friezen niet gelijk staan met die van sommige meer
landwaart in wonende stammen, en nog minder met
die der Skandinaviers, doch merkwaardig is altijd
de overeenkomst, die tusschen onze vaderlandsche
mjthe en die der overige Duitschers bestaat, eene
overeenkomst, die eerst in onzen tijd , nu men de
volksoverleveringen naauwkeuriger begint nategaan,
gebleken is, en die aan onze oude kronijkschrijvers
geheel onbekend was, en het bewijs oplevert, dat
zij, hoezeer soms de bijomstandigheden verdichtend,
echter de hoofdzaak niet uil ijdele gissingen , maar
uit aloude volksverhalen geput hebben , hetgeen
eene groote waarde aan hunne overleveringen bijzet
en hunne goede trouw waarborgt.
Er hebben in de oude tijden drie veelomvattende
stamverhuizingen plaats gehad, die door een groot
deel der toenbekende wereld haren loop namen,
en overal eene nieuwe orde van zaken verwekten.
De eerste dier volksverhuizingen is voorhistorisch,
maar leeft in sagen en gedenkstukken van verschil-
lenden aard. Zij bevat de volkeren uil Middel-
Azie, die zich naar Europa of naar andere Aziati-
sche of Noord-Afrikaansche gewesten begaven. De