Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>207
ook werd Haarlem oudtijds als op de grenzen van
Westfriesland gelegen , aangezien , waarvan het
spreekwoord door Junius aangehaald 1): staat te
Haarlem op 't sand , gij werpt eene koe in Friesland.
Over de leenroerigbeid der Westfriesche vorsten
zullen wij niet uitweiden, alleen aanmerkende, dat
er van ouds ijverzucht en tweespalt tusschen beide
Frieslanden geheerscht heeft, die op de eerste gra-
ven is ovei'gegaan, waarvan Stoke, en dat deze
zeker nog vermeerderd is, toen de Hollandsche
graven, door den keizer met goederen in het ei-
genlijke Friesland beschonken, hun gebied ook aan
gene zijde van het Flie trachtten uittebreiden. Wat
overigens onze sage betreft, blijft zij onzeker, doch
wie ze gelooven wil, vindt er eenige gronden voor.
§. 13.
Met grooten ophef spreken de oude kronijken
gewoonlijk van eenige VToegere vorsten, waaronder
vooral koning Ezzelinus of Ritsard Arundel, bij-
genaamd Ezelsoor uitmunt, die bij het dorp Voor-
burg zijnen zetel zou gehad hebben.» Indedaad men
vindt aldaar nog overblijfselen van een groot gebouw
in den grond, doch dit is blijkens vele daarbij ge-
vondene oudheden van Romeinschen oorsprong.
Inzonderheid zijn er verscheidene penningen van
keizer Aurelianus gevonden, en men heeft soms de
i) Batavia, pag. igi Men heeft nog eene poort of nil-
gang , het Friesche hek geaaamd.