Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>206
overlevering door de reuzen voor Fin (Fingal) ge-
bouwd, dit is echter een bloot natuurgewrocht.
Hoe het met de historische waarheid onzer sage
zijn mag, die ik niet durf beoordeelen, vreemde
invloed is daarin, dunkt mij, althans onmiskenbaar,
en hetzij men aanneme dat de Slaven uit de Oost-
zee over Brittannie herwaart gekomen zijn, hetzij
men aan Kelten of Sueven denke, er schijnt eene
volkplanting van over zee op onze kusten gebankt te
hebben en later met de inwoners ingesmolten te zijn.
Misschien zou deze sage, helderer geworden, ook
eenig licht werpen op de huwelijken van bloedver-
wanten , in Zeeland in zwang, en op de eerdienst
dier eilanden.
§. 12.
De ovei'levering die volgt, nopens de eei'Stestich-
ting van Haarlem, is van weinig belang. Bij den
eersten blik schijnt zij zelfs onnozel en als ware zij
door den beruchten etymologist Becanus bedacht.
Zij is echter reeds oud en niet onwaarschijnlijk.
Hamconius, het oude Goudsche Kronijxken, Junius
en anderen maken daarvan gewag als van eene al-
oude overlevering, en de naam strijdt hiér niet tegen.
Immers wordt ook her, haren door onze oude
schrijvers in plaats van heer geschreven, en bo-
vendien dragen nog verscheidene doi'pen dergelijke
namen , als: 's Heeren Hendriks kinderen, 's Heer
Arendskerke, Mijnsheeren land, Heer Jans dam enz.