Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
204
aangeduid zijn. Het is mij in de gedachte geko-
men, of men niet voor Slaven zou moeten lezen
SwaveUy (Suevi) daar de Friesche stamsage van hen
gewag maakt als voor de Friezen het land bezeten
hebbende, en sommige oude berigten de Zeeuwen
van de Sueven doen afstammen 1). De Suevische
stamsage meldt, dat zij met vele andere volkeren
van overzee gekomen waren , en hunne tenten op
den berg Swebo opgeslagen hadden, waarnaar zij
Sueven genoemd zijn 2). Hiermede komt eene oud-
Friesche overlevering min of meer overeen, die de
Friezen van de reuzen in Albion doet afstammen,
die uit Assjrie, onder geleide der vorstin Albioue
en harer 32 zusters, wegens het ombrengen harer
mannen verdreven, te scheep gekomen zouden zijn,
in Engeland geland , doch door Brutus verjaagd ,
naar Friesland, toen nog onbewoond , de wijk ge-
nomen hadden 3). Het is waar dat deze overleve-
ring veel overeenkomst heeft met die vau de doch-
ters van Danaus, doch daaruit meen ik toch te mo-
gen opmaken, dat men de eerste bewoners van
Brittanje, uit een ver afgelegen land overgekomen
i) Matthaeus , de Nobilit* p. i8r. Intusschen is het niet
ongeloofelijk dat een hoop Wenden zich aan deze kusten zou
nedergeslagen hebben j de naam Zwentiholdy hier te lande
voorkomende, schijot ook wel Slavisch , eu misschien is aan
deze oorzaak het groot verschil vau gelaatstrekken toete-
schrijven tusschen het laudvolk in Gelderland en dat aan
de Zuid-Hollandsche kusten.
3) Mone, Xh. 11. S. aSg.
3) Beuinga, Chron*vanOostfriej>L bi. 8.