Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
202
geschiedenis zwijgt echter geheel van dien grooten
volksstam in Brittanje, waar, behalve de Germanen,
alleen Iberen en Kelten gewoond hebben. Ons
woord slaaf (servus) is misschien van dien stam
ontleend, want het Italiaansche schiavo en het
Fransche esolave wijzen, zoo ik mij niet vergis,
op eene Duitsche buiging terug; is dit zoo, dan
duidt dit eene aloude vijandschap en volkshaat aan,
even als knoet voor Deen 1), en dan kan men
vei-moeden, dat zoowel hier als in Engeland, waar
dit woord mede bekend is, die vijandschap bestaan
heeft. Het is echter eene Jiloote gissing, door
geene echte berigten ondersteund.
De sage is uitheemsch en woi'dt ook in Brittannie
gevonden, een bewijs dat zij niet door onze kro-
nijkschrijvers verdicht is. Zij luidt daar, en dit is
niet te verwonderen, eenigzins anders : » Na Trojes
verdelging trok de aanvoerder Brutus met vele vlug-
telingen op eenige schepen weg, en kwam na lange
omzwervingen aan den mond der Loire, die hij op-
voer , tot waar thands Tours staat, en alwaar hij
zich zeven dagen in 't land des Pictenkonings Goffar
met de jagt vermaakte. Hierom werd hij aangetast,
maar zijn togtgenoot Corlneus sloeg Goffar terug.
De twaalf Gallische koningen verbonden zich nu tot
verdi-ijving der vi-eemden, er viel een slag voor,
waarin Turonus, Brutus kleinzoon, viel en de zege
i) Zie Bilderdijk, Geslachtl. op dit woord. Slaaf ver-
klaart hij daarentegen door sla-ig, die geslagen wordt; doch
dei» alleiding kunn«n wij niet toestemmen.