Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
201
tere schrijvers versierd en zoo veel mogelijk met Ta-
citus overeengebragt. Menapius, koning der Ton-
geren, is geen inlandsche naam, maar opgegeven,
dewijl men daar de woonplaatsen der oude Mena-
; piei-s geloofde en de stichting van eenige burgen
j en steden, met name van Nijmegen, ten eenemaal
i ongeloofelijk, hoewel men aannemen kan dat zij al-
daar een volksheiligdom en bewaarplaats hunner
have gehad en misschien eene buurt gebouwd heb-
ben. De eerste stichting van een slot te Nijmegen
i door Magus, zoon van Dis, een magtig koning der
I Walen, is een nietig dniddeleeuwsch sprookje, maai-
j in zoover belangrijk, als het aantoont, dat de over-
1 levering in de middeleeuwen ontstaan is, toen elke
j plaats den naam van een stichter moest di-agen,
j gelijk het ook niet onmogelijk is, dat zuidwaarts
j van Nijmegen in de oudste tijden Galliërs gewoond
i hebben; en zoo gaan wij over tot de sage van de
j woeste Slaven.
I S. H.
1'
Deze sage is gewis eene der moeilijksten om op-
tehelderen, daar zij aan den eenen kant zoo om-
standig en met zoovele bijzonderheden van plaatsen
en personen voorgedragen wordt, dat men ze niet
wel voor eene fabel houden kan , en aan den an-
deren kant tegen de historische berigten aandruischf.
Zij behelst de eei-ste bevolking van Holland en Zee-
land door een overzeesch volk de Slaven ; de oude