Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>200
volgt, en sclioon hij van de lotgevallen van Bato
geene melding maakt, zal men wel niet willen be-
weren, dat dit een bewijs tegen de echtheid der
sage is. Maar, zoo deze dan niet op gezag van
uitlanders berust, uit welke bron is zij dan gevloeid?
De Batavieren, in de andere volkeren, Saxen, Fran-
ken , Friezen, ingesmolten en de naam verloren
zijnde, is het niet denkelijk dat de sage in den
mond der vreemden zal voortgeleefd hebben; van
overgebleven bai-denzangen vindt men in Batavia
geene sporen, (want de opgaaf van Kolyn, als ver-
dicht, is ongeldig) de oudste kronijk van Stoke
zwijgt daarvan, de gebeurtenis wordt eerst door la-
tere schrijvers verhaald. Geldenhaurius, wiens werk
in 1580 uitkwam, beroept zich op de historie der
Geld ersehe Hertogen, door Catharina, de dochter
van Hertog Adolf, aan zijnen vader vereerd; doch
uit welken tijd dat geschrift was, wordt niet ge-
meld 1). Mijns oordeels is de eerste gi'ond des
verbaals volkssage, want zij hecht zich aan stich-
tingen, en de zoon van Bato, Hessus of Hesus, el-
ders als een plaatsgod opgegeven, gaf zijnen naam
aan den Hessen- of Hezelberg te Nijmegen, de stad
der Batavieren 2), en deze god Hesus was, gelijk
wij gezien hebben, reeds aan Lucaan bekend. Doch
het overige des vcrhaals is naar ons inzien door la-
1) Geril. Geldenhaurii, Hist.Batavica, p. 3. iaAnn.rer,
Velg. i58o. T.II.
2) P. Scriverius, HUf, van de Graaven vanHoll. , Zeel. én
tP'estvr. Junius 11.