Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
embryon van het zich vormende vasteland, dat
door het ebben der wateren geboren werd, en de
zelfstandige rivier was de stroom des levens (l).
Volgens deze uitlegging zou derhalve de stichting
dier heiligdommen aldaar haren grond in eene gods-
dienstige bespiegeling vinden. Doch treft men hier
te lande, zelfs bij de Friezen , eenige blijken van
zulk eenen diepen zin hunner godsdienst aan ?
liet is w^aar, zij kenden gewijde getallen en in
sommige plegtigheden is het zinnebeeldige niet te
niiskennen; maar laat zich niet veel eer aannemen,
dat dit fragmenten van algemeene lJuitsche mjthe
waren , waarvan de sleutel Tbij hen reeds verloren
gegaan was, want wij ontdekken geen zamenhan-
gend stelsel hierin, en ik geef dus voor als nog aan
eene natuurlijke verklaring de voorkeur. Zoo meen
ik, dat men die heiligheid der eilanden zeer goed
uit den toestand des lands verklaren kan. Want,
(behalve dat de eerdienst afzondering verlangde),
de zuidelijke provinciën werden meestal te lanJe
overweldigd; de tempels waren dus het veiligst,
wanneer zij door rivieren of door een arm der zee
omgeven waren, en toen later de Christen-zende-
lingen in het land kwamen, werden eerst de hei-^
ligdommen op het vaste land vewoest, en die op
de eilanden, als meer afgelegen , weerstonden lan-
ger de aanvallen der bekeerders. Ook waren de
(i) Müue, Th. II. S. 495.