Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>198
Waer woudt ghy my dan voeren
Stout ruiter wel gemoed ?
Al onder de lindeboom groene ,
Myn lief myn waardste goedl).
Onder alle deze stammen vonden wij slechts Duitsch
geloof, in de hoofdpunten overeenstemmend, maar
naar de verschillende omstandigheden verschillend ge-
wijzigd. Hier en daar misschien vreemden invloed,
nergens echt Keltische volken. De Romeinsche be-
rigten in de grondtrekken waar, maar aantevuUen
en niet ten strengste te nemen; bij de hoogere
standen en in den omtrek der Roomsche legerplaat-
sen vermengde eerdienst, bij het volk en de ver-
der afgelegene stammen rein Duitsch.
Wij moeten ook erkennen, dat ons bij deze
proeve de poging om alles behoorlijk naar tijden
en stammen te schiften mislukt is, het zal echter
bij verdere nasporing welligt niet onmogelijk zijn te
bepalen, wat tot de Bataven, wat tot de Franken
of Saxen, Friezen of uidanders behoort, vooral moe-
ten de sporen van Noordschen invloed op gods-
dienst en regten kunnen opgehelderd worden, hier-
toe is eene opgaaf der eigennamen in de verschil-
lende tijdperken der oudheid van groot nut, want
hoe meer de opgaven op charters berusten, des te
zekerder zijn zij te vertrouwen.
i) Zie kortheidshalve daarover Grimm, Deutsche Rechts-
alterth. S. 796. en Hoffmann, Horae Belg. P.II. p. lo4.