Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
■SBP"
>197
van Duitscben oorsprong; het is het bijv. iiaainw.
Zandrodige, dus een genius loei; gelijk de heeren
Loots en van Lennep het ook verklaren 1); de gis-
sing van den heer Raepsaet 2), dat Sandraudigae
de inwoners van Sandrode zou beteekenen is mij
onaannemelijk, dewijl er dan eer Sandraudigi of
Sandraudigenses zou staan; ook droegen zelfs de
gewone goden veelal een plaatselijken bijnaam : Dia-
na Arduinna, Apollo Grannus, hoe veel meer
dan de plaatsgoden zeiven, zooals Dea Hludana;
men kan hieruit afleiden, dat de meesten zoo niet
alle toen bestaande plaatsen hunne beschermers had-
den, waai-voor misschien later Heiligen in de plaats
zijn gesteld.
Van de veelvuldige spokerijen zoo in deze pro-
vincie als elders, achten wij het onnoodig iets tot
opheldei'ing te zeggen, daar het ons voorkomt, dat
zij meestal uit latere tijden dagteekenen en vaak
aan eene bloote inbeelding van den een of anderen
vreesachtigen haren oorsprong verschuldigd zijn, of-
schoon er gewis enkelen onder zijn van vroegei-e
heidensche tijden.
Meerderen aandacht vei-dienen de sporen van
aloude boomdienst hier te lande.. Behalve de eik
schijnt inzonderheid de lindeboom zeer vereerd te
zijn; onze oude volksliederen zijn er vol van;
b. V. Het daget uj t den Oosten:
1) Zie liet verslag over de Dea Sandr. in de Verh. dtr
ade klasse van het K. Hederl. inst. ü. I. bl. 98.
2) Verh. D.tl. bl.iGS.