Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
manen 1), ook de plaatsnamen zijn Duitsch, niét
Gallisch. Wij besloten uit die van Woensel en
Woensdrccht tot de Wodandienst, en dit wordt
nog waarschijnlijker, wanneer men aan ons woens-
dag voor wodensdag^ en woenswagen voor z^o-
denswagen denkt. Ook gis ik dat Oisteinvijk eene
heilige stee in het heidendom uitmaakte, wegens
het bestaan van een alouden lindeboom, waarbij
men den naam van zeker landgoed den Hotidsberg
voegen kan,, en misschien de omstandigheid, dat^
zoo mij verzekerd is, de heilige Hubertus, genezer
van doUehondsbeet, daar zeer in eere gehouden
wordt 2).
Men heeft ook nog in 1812 bij Zundert, niet
verre van Breda, eenen geloftesteen ontdekt, met
het opschrift: Deae Sandraüdigae cültokes tejipli.
Eene onbekende godin, doch blijkens den vorm
ï) Plinius, //.JV. L. IV. C.i3. Verg. Kicoiai (een schrij-
ver der iade eeuw) , Vita S,Lambertij C. 3. in Actis SS*
M^SejJt.T.W. Tune J3,LambertuSy qui Teutonicae
guati pe ritus er at {et sine interprete sermo conserebatur),
coepit eis (Taxandriis) retexere humanae creationis et prae^
varicationis originein.** Aan dc Viaamsche (Morinische)
lust, was van ouds lot in Frankrijk toe , de landtaal Duitsch.
Ook de naam eener N. Brabandsche Godm Sandraudiga is
ontegenzeggelijk Duilscb.
x) Men vindt in een ou<le keur van Noord-Braband, ten
jire 1478, van Oostwaarheden gewag gemaakt. ik geloof
met den Heer Ackersdijk, dat dit op bet houden van waar-»
heden omtrent bet Oosterfeest ziet, en dan werd er waar-
scbgnlqk de Godin Ostra gehuldigd. Zie Ackersdijk, Verh,
ouer het ontd, van misd, en overtr, bl. 02» in de iV, IVerken
van de Maatsch, voor N, L, D. II. St, I.