Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
194
In de oostelijke gewesten des liands treffen wij
weinige sporen van de aloude eerdienst aan. De
namen van eenige heuvelen en plaatsen hebben de
aanbidding van Zon en Maan, benevens eenige
andere overblijfselen kenbaar gemaakt. Misschien
zou een dergelijk onderzoek nog meer opleveren.
Warnsveld hij Zutphen schijnt mij hiertoe te be-
hooren, te meer, dewijl men in Anhalt ook een
doi-p Wamsdorf heeft bij een Stuffenberg; bui-
tendien hebben de Friezen eenigen tijd over deze
streken geheerscht 1). Nog vind ik in eenen gift-
brief van het jaar 855. Urthunsula en de villa Ir~
menlo in de gouw Felua (Veluwe), welke namen
welligt mede op heidensche goden beti-ekking heb-
ben, gelijk ook het goed Os teroen of Osterhoenes.
Behalve de meer bekende, worden door Picart 2)
nog als landsgoden in Drenthe opgegeven Lahra,
Retto, Jecha, Siba, Hesus, Radigast en Swantewit.
Westendorp maakt van dezen geene melding, doch
Mone haalt ze uit andere schrijvers, als Thuring-
sche godheden aan 3), met bijvoeging, dat zij eer
i) V. Spaen, Jnl. tot de Hist, van Gelderl. D. IV. bl. i3i
eti35.
a) Antiq, van Drenthe, bl. gg. Hij noemt ook Welda ,
Aulrinia, Freja en Wodan, docli de twee eersten zijn de
priesteressen Veleda bij de Bructeren en Aurinia uit Ta-
citus bekend.
5) Mone, Th. II. S. 371. waarbij hij Dietmar Merseb. 1.
pag. 4. ed. Wagner, en vooral als eerste bron Letzner in
VitaBonifacii aanhaalt. Seriarius heeft uit het leven van
Karei den Groote, door zeker Luthersch predilcant besclire-
ven, die daarbq vele onbekende brauueu gebruikt had, over-