Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
193
zaken te ontdekken plag men zich van hazelieren
tooverroeden, vondelhouten geheeten, te bedienen.
Onze oude volksliederen zijn er vol van.
Onder de overige heidensche overblijfselen, zijn
die in het regtswezen bijzonder merkwaardig, want
bij de nieuwe keuren en wetten werd altoos het
bestaande gebruik ten gi-ondslag gelegd en deze ou-
de consuetudines, het jws non scriptum had zijnen
oorsprong uit het heidendom. Daarenboven werd
in de middeleeuwen een gedeelte des lands vol-
gens de Saxische, een ander, en wel zoo ik meen
het grootste gedeelte, volgens de Frankische of dc
Ripuarische en Salische wetten, of volgens de Ewa
Frisonum, waarvan reeds in de achtste eeuw mel-
ding gemaakt wordt, geregeerd.
De oudste bepalingen omti'ent boeten en breuken
voor misdaden, wijzen ook dikwijls duidelijk de
verhouding der standen onderling aan, en de groote
geregtsdagen zijn niet zelden op oud-heidensche
feestdagen bepaald geworden, gelijk wij boven za-
gen. Wij kunnen tot ons leedwezen hier niet die-
per in treden, hoe aanlokkelijk de stof op zichzelve
zij, maar willen enkel nog doen opmerken, dat het
Mei- en Midwinter-feest, benevens Paaschen, deels
van het heidendom overig zijn, immers het ont-
steken van vuren behoort hiertoe; Midwinter was
het heidensche Joelfeest, bij de Franken bekend,
en Paaschen de drie vierdagen van het feest der
godin Ostra 1).
i) Wesïendorp t. a. p. bl. 174 en elders«
13