Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
190
om fleze tooverij afteweren, plegen de landlieden
in Overijssel een geraamte van een paardenkop aan
den stal te spijkeren 1). Misschien is hiermede de
Qween Mab bij Shakspeare te vergelijken 2).
Eene zeer belangrijke plaats omtrent deze wezens
vindt men in de Natuurkunde van 't geheelal, H. S.
uit de eeuw, Welke aldus luidt:
Duuele , die syn in die lucht,
En doen den mensche dikke vrucht,
Si comen oec wel maken vier,
Dat ons vlamen dunct seinen hier»
Dat si scieten onderlinghen.
Daer seghet men af vele dinghê*
Nacht-'JR.idders heten si
En syn Duuele , ie seg di,
Haghedissen eu varende Vrouwe^
Goede Kinder, in goeder trouwe,
1) Mondeling herigt van den heer Mr. B, Sloet te Hengelo in
OverqsseK
2) Romeo and Juliet j A. I. Sc. 4. In Duitschland der
drückende Alp. Eene aeer merkwaardige plaats hierover
trof ik aan in het werk van Broeder Thomas over de Natuur-
kunde. H. S. iu proza vau de i4® eeuw, op de ütrechtsche
bibliotheek. » Onghelouighe lüde segghen^ dat syn (na-
melijk menschen wier brein outsteld is) eenrehande lade y die
des nachts moghen onervaren vele lands ende dat die doen
wonder als sy onderlinghe vergaderen» ende heyten gemeen'*
liken oughehuer luae of nachtmerien: ende dat waren die
enghel goeds, mer nu sijnt die duuel die die lüde hedrieghen
mit menigherhande drochgheinye, In ttverehande manieren
soe hedrieghen die duuel den mensche in sinen slaep, die een
maect hem ghelijc eenen man ende hedrieghet den wiuen in
Huer en slaep: die ander maect hem ghelijc enen wiue ende
hedrieghet den mannen in huur en slaep.'*