Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>185
inlandsche Godheden overnamen, en de namen een
Latijnschen vorm gaven , zullen ook de inwoners
de Romeinsche benamingen vaak verminkt en naar
hun taaleigen vervormd hebben.
Onder deze gedenksteenen verdienen eenigen aan
Matres en Matronae gewijd, bijzondere opmerk-
zaamheid. Sommigen dezer zijn te Nijmegen, an-
deren aan den Nederrhijn gevonden, b. v. Matronae
Rumanehae, Vacallinehae , Hamavehae, Gesate-
nae, Mopates, Aufaniae enz. Ik meen dezen voor
de bekende Wittewijven te mogen houden. Immers
bij de plaatsgoden komt gewoonlijk het woord Deus
of Dea voor, nimmer Matrona; ten andere vindt
men ze in het meervoud uitgedrukt; daarenboven
komt de kleeding en de bijvoeging van vruchten ^
als zinnebeeld der vi-ouwelijke vruchtbaarheid, met
de overlevering omtrent de Wittewijven overeen;
ook de bijzonderheid dat eenigen dier namen aan
dorpen behooren, doet vermoeden, dat zij daar heur
verblijf hielden, en de bijnaam Junones , aan de
Matronae Gabiae gegeven, versterkt mijn vermoeden
omtrent haren inlandschen naam 1), de obstetrices
heeten nog vroedvrouwen, wi%emoers, d. i, Ma-
tronae, matres. Ik gis dat haar ook den naam van
feeksen, later onder het Christendom een scheld-
woord , zal gegeven zijn, doch durf dit laatste niet
verzekeren.
i) Juno Lucina is bekend. Matrona Juno vindt men bij
Horatius, Carm. Lib. III. Od, 4. Juno Materfamilias bij
l'lautus, Amphitr, A. II. Sc. 2. vs. 201.