Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>184
daarenboven de gewoonte van huwelijken tusschen
de naaste magen, nergens in Duitschland, mijns
wetens in zwang ; Westendorp denkt aan de secte
der Wanen , bij welke zulke verbindtenissen geoor-
loofd waren, en dit komt mij, bij gebrek aan be-
tere verklaring , niet geheel verwerpelijk voor, ech-
ter zou ik liever denken , dat Walcheren, wegens
zijne ligging aan gedurige volksvermenging ondei'-
hevig zijnde, sommige geslachten , naijverig op de
zuiverheid huns bloeds, (want ik geloof niet, dat
het altoos en bij allen geschiedde) zich op deze
wijze voor ontaarding eu vermenging hebben willen
bewaren.
De volksstam der Batavieren is zeer lang met de
Romeinen verbroederd geweesd; vandaar de menig-
vuldige Roomsche beelden, geloftesteenen, pennin-
gen en andere oudheden. Als eene volkplanting der
Katten hebben zij gewis dezelfde Goden gediend,
met toevoeging van plaats- en geslachtgoden. Nij-
megen was hunne hoofdstad en heiligdom, Wodan
werd cr benevens de Romeinsche Goden gediend l);
zelfs maakt de oude Hollandsche kronijk van hei-
densche tempels , door geheel Holland verspreid ,
melding. Hoewel ik mij overtuigd houde, dat ook
de Germanen hunne Goden gedeeltelijk in tempels
aanbaden, komt het mij nogtans waarschijnlijker
voor, dat de gemelden grootendeels door de Ro-
meinen gesticht zijn; maar even als dezen soms de
l) Iu de Betouw, Ofer de Capelleii^p den Burgt te Ngme-
gen, bl. 5.
lik.