Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
willen (leze gissingen niet nutteloos vermeeideren en
dus hiervan afstappen. Alleen komt het ons ge-
noegzaam zeker voor, dat zij eene Zeegodin geweesd
is, hetgeen , behalve uit den scheepssteven op de
afbeelding, ook uit de geloften blijkt, waai'van eene
ob merces recte conservatas, door een zeehandelaar
gedaan is. Deze geloftesteenen, benevens haar tem-
peltje en eenige penningen en brokken van beel-
den zijn in 16^7 bij Domburg op Walchex'en aan
strand ontdekt, waar zij lang onder de golven ge-
legen hadden 1).
Nog heeft men bij Dombm'g eenen steen gevon-
den, aan eene geheel onbekende Godin de Dea Bu-
rorina toegewijd 2), en op de geloftesteenen aan
Hercules, te Westkappel ontdekt, wordt ook van
de Godin Haeva of Haf va melding gemaakt. Ook
over dezen naam heeft men vele gissingen beproefd.
Mij komt het waarschijnlijkst voor, dat zij de Godin
der zee was, en dat de naam verwant is met het
Deensche hav^ oud-Friesch hef (zee).
Alle deze overblijfselen duiden genoegzaam het
gewigt dier plaats in het heidendom aan , gelijk-
testellen met dat van Fosetcland ; zonderbaar is
1) Afgebeeld bij Vredius, Montfaucoii, Antiquitó tr.r-
pliquée} Gargou, IValchcrsche Arcadia ^ en Scbiiylen-«
burgh , Ant, steenen gevonden op het zeestrand hij Domburg,
1647. Eenigen bevinden zich in het Museuna te Leiden.
2) Zie daarover de Verh. eens ongenoemden in dc N. Verhm
van het Zeeuwsch Genootschap , D. ï. De steen , die in den
gevel van een huis ontdekt was en waarvan eene af beelding iu
die Verhandeling te vinden is , wordt tbands bij liet Genoot-
schap bewaard.