Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
den bijnaam Macusanus^ dien men uit het Kehisch
door Nac^ Usen, cn uit het Duitsch door een bij-
naam verklaren kan, schoon daarvan niets zekers
voorkomt; en wordt afgebeeld met een dolfijn in de
r€gte, eene knods in de linker hand, welke in eene
gaffel uitloopt, en schijnt met de Godinnen Neha-
lennia en Haeva verbonden geweesd te zijn. 1) Ook
Neptunus treft men op Walcheren aan, dus enkel
Zeegoden; de Geldmanen, die landwaart in woon-
den , hebben vermoedelijk geene Zeegoden gekend,
maar wel de Skandinaviers, zeeschuimers van beroep,
en de Kelten; dus zijn bij onze kustvolkeren deze
Godheden of van de Skandinaviers of Kelten over-
genomen , of eerst tijdens hun verblijf aan de kus-
ten ontstaan. Bij de eei'Sten is Niord de Zeegod ,
wonende in Noatun; bij de Kelten in Wallis Neivio?i^
en in Belgie, zoo ik wel heb, Ney ton 2). Hier-
mede schijnt de Latijnsche vorm Neptunus verwant,
en daar de kustbewoners in Gallie reeds vroeg zee-
schuimers waren en de Romeinen eerst later zee-
vaart beoefend hebben , acht ik den naam (niet de
sage en de eerdienst) van Keltischen oorsprong 3).
i) Mone, Gesch^dts Jleidcnth, Th.ïl. S.oig. Pougens, dou'*
tes et conjecturen sur la Dèesse Néhalennia, Paris 18i o p.
3) Mone t. a. pl. Th. 1. S. 386. en Th. Jl. S. 492 ß".
Westendorp, Verh* over de NMythol. hl. gS,
3) Zonder aan dwaze afleiuiiigon gehoor te geven , is het
echter opmerkelijk , dat in de oude mythen de n-iam der Zee-
goden en hetgeen op zee en water in 't algemeen betrekking
heeft, eenige overeenkomst toont. Men denke aan Noach,
Noatun, Neptunus, Ney ton, Neivion , Neha, Néhalennia,
Nèklcer, Nixe, Niord en?.. De overlevering v.in een wereld-
vloed is zeer rer verspreid.
1