Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>179
namen zijn Roomsch, en hoewel men er onbekende
Godennamen op aantreft, zou het kunnen zijn,
dat de meesten daarvan tot het talloos heir van
Romeinsche geslachtgoden behoorden. Enkelen zijn
stellig hiervan uitgezonderd, hetzij door de getui-
genissen der oude schrijvers, hetzij door den Duit-
schen vorm; ook hebben de Romeinen soms de
inlandsche Godheden gehuldigd 1).
Na deze opmerkingen gaan wij tot het onderzoek
der opgegevene fragmenten over.
Vooreerst komen wij in Zeeland, waar wij het
eiland Walcheren, als een hoofdzetel der eei-dienst
aantreffen, ten tijde van den H. Willebrord , die
daar den afgod Walcher vernielde. Dit wordt ge-
tuigd door zijn levensbeschrijver Alcuinus, waaruit
Stoke en Beka het overgenomen hebben 2), terwijl
de naam Walcher, (want de aangehaalde schrijvers
noemen hem Mercurius) in eene oude handschrif-
telijke kronijk wordt opgegeven, hetgeen alleszins
opmerkelijk is, dewijl Walcher als een eigennaam
in de tiende eeuw voorkomt, en de godennamen
dikwerf aan personen gegeven werden; vandaar is
dan de landsnaam regelmatig gevormd 3). Waarom
1) Zoo heeft mon b.y. te ïfijtncgen een geloftesteen van
C. Candidinius Sanctus , vaandeldrager in het 3o«' legioen
I. O. M. etGenioLoci. Zie ook IndeBetouw, over dc Ca--
pellen op den Surgt te Nijmegen, bl. g.
2) Alcuini, Vita mUebr. C.ii. M. Stoke, Rijmlron.
Inl. bl. 4. 3. de Beka in jrillehr. p. g.
3) M. S. uit de Cobeliaansche bibliotheek. Deze kronijk
voegt cr bij , dat men het beeld nog te Weatkappel bewaarde,
12* Zie