Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
gi
178
in de achtste eeuw op de Vlaamsche kust invallen
deden 1).
Sommigen dezer volkeren waren als stam- of
bondgenooten onderling vereenigd, gelijk de-Frie-
zen , Anglen, Saxen en Kauchen; de Tubanten
en Chamaven; de Batavieren, Caninefaten en Mar-
saten; hieruit kan men vermoeden, dat zij ook de
hoofdpunten der godenleer gemeen zullen gehad
hebben , en de gedenkstukken bevestigen dit meer
dan eens. De kennis onzer vaderlandsche godenleer
is zeer gebrekkig en slechts uit allerlei vreemdsoor-
tige bronnen putbaar. De berigten van de Ro-
meinen, de levens der Christenpredikers en de
kronijken zijn uit ver van elkander loopende tijden.
Hoe veel kan intusschen vergaan, veranderd of op-
gekomen zijn. De wetten zijn van later tijd dan
die der Friezen , dus weinig behulpzaam; ein-
delijk hebben wij gedenkstukken, maar ook dezen
zijn geene vaste gidsen. Immers men vindt slechts
Latijnsche opschriften en in Romeinschen vorm,
b. V. de eindformule V. S. L. M. (votum solvit libens
meritoque) en dergelijken; de meesten der eigen-
i) Zoo zingt Ragnar Lodbrok, in den Kraiumal, een
I Jslandscli gediclit uit liet begin der negende eeuw , Str. lo.
/ /
Hildr var synt i vexti,
/ / /
Adhr Freyr ionungr felli
I Flaemingja veldi.
d. i. De strijd scheen aantewasseu, tot dat koning Freycr
viel in de Vlaamsche velden.