Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
teljjk daarvan de Saliers in Salland in Overijssel 1),
ten Nooi'den de Fiiezen. De berigten ons nopens
deze volkeren nagelaten , zijn nogtans niet zelden
verward en duister, behalve dat zij soms in latere
tijden verdrongen zijn of zich uitgebreid hebben ,
wij hebben ons dus alleen op eenige stellige opga-
ven verlaten.
In later tijd zijn hier nog andere stammen inge-
drongen , als de Quaden ten tijde van Juliaan 2), de
Franken 3) en Sassen 4) in Batavie en volgens de sage
ook de Wilten , die in Utrecht zich nedersloegen 5)
en waarvan nog een hooge bouwakker, een half uur
Zuid-Oostwaart van de stad, den naam van Wil-
tenburg draagt. Eindelijk, behalve eenige min
bekenden of betwijfelden, (gelijk de Slaven, d»
Hunnen, de Warners en Wenden) de Denen en
Noormannen, die reeds zeer vroeg in Friesland ea
i) Deze stam schijnt hier eerst later uit Frankenland aan-
gekomen; zie VViarda, Gesch. u. Ausl. des Sal, Gesetzes,
(S »1. S.38. en Ledebur, S. 77 ff. en 83. Ik geloof niet, dat
hun naam van de rivier Isala afleleideu is , want ook elders
vindt men Salische Franken.
3) Wagenaar, Vad. Hist. D I. bl.aSo.
5) Eumenii, Panegyr. Constant, Aug, C.5. u. 3. Verg.
Wageuaar t. a. p. bl. 210.
4) Melis Sloke, Rijmkrongk, Inl. vs. 4i.
Oude boeken horic ghewagen.
Dat alt land, beneden Nimaghen
IVilen Nedersassen hiet.
Verg. Wagenaar bl. ï^i, die de Quaden met de Nedersassen
verwart, en het Goudtsche Kronijcxken, bl. 6.
5) 't Goudtsche Kronycxken , ibid.
12